Hva er kredittrating?

Når du søker om lån eller en annen form for kreditt, vil banken i langt de fleste tilfeller foreta en kredittsjekk av deg. Målet med denne sjekken er å avdekke hvor kredittverdig du er og estimere hvor sannsynlig det er at du kommer til å betale tilbake pengene du låner.

En kredittrating eller kredittscore, er kort fortalt et tall som sier noe om hvor god din økonomi er og hvor solid en betaler du anses å være. En vanlig kredittscore vil ha en skala fra 0 til 100, der 0 er dårligst og 100 er best, men det finnes en mengde modeller for beregning av kredittrating, og noen opererer med en annen skala, for eksempel 0 til 5 eller 0 til 50. Mange banker har i tillegg sine egne modeller for beregning av kredittscore, som er spesialtilpasset et bestemt låneprodukt. Det betyr at du kan bli gitt flere forskjellige poengsummer i samme bank, alt etter hvilken type lån du søker på.

Faktorer som påvirker din rating

Det er en mengde faktorer som påvirker hvilken kredittscore du vil oppnå. Grovt sett kan disse deles inn i to grupper; Faktorer basert på din personlige situasjon og statistiske faktorer. Førstnevnte gruppe inkluderer faktorer som din inntekt, alder, bostedsadresse, jobbsituasjon, boligsituasjon, sivilstatus og så videre.

De statistiske faktorer er basert på data fra tusenvis av tidligere lån som har blitt innvilget og historikken for tilbakebetalingen av disse. Disse faktorene baserer seg med andre ord på den statistiske sannsynlighet for at du vil reagere på samme måte som tidligere kunder i samme situasjon som deg. Et tenkt eksempel kan være at statistikken viser at menn som er 28 år gamle, bosatt på Vestlandet og som har flyttet mer enn 2 ganger de siste tre årene, har en økt tendens til å misligholde sine lån. Hvis du passer inn i dette scenariet vil du derfor automatisk få et trekk i din kredittscore, det spiller ingen rolle om du har stålkontroll på din egen økonomi og aldri har mottatt en purring i ditt liv.

Negative faktorer for din kredittrating

Hvordan ulike faktorer blir vektet i en gitt kredittscoremodell er selvsagt ikke offentlig kjent, og en faktor som kan bety mye i en modell betyr kanskje lite eller ingenting i en annen, men på generelt grunnlag er det noen faktorer som er med på å trekke ned din kredittscore.

Størrelsen på din inntekt vil selvsagt ha mye å si for din score, men variasjon i inntekt spiller også inn. Hvis din inntekt har hatt en negativ utvikling de seneste årene, vil dette være dårlig nytt for din kredittrating. Det samme gjelder om din inntekt varierer mye fra år til år, med liten eller ingen inntekt noen år og høy inntekt andre år. Inntekten din hentes stort sett fra likningen din, så det er nettoinntekten som ligger til grunn for beregningen av din kredittscore.

Hvor du bor i landet har også en del å si for din kredittrating. Det er et faktum at noen landsdeler er overrepresentert på statistikken over dårlige betalere, så bor du i et slikt fylke, vil det automatisk trekke ned. Det samme gjelder hvis du har flyttet på deg gjentatte ganger de siste årene. Et slikt flyttemønster vil gjøre at det blir antatt at du har en mindre stabil livssituasjon, noe som også trekker ned på ratingen din.

Din betalingshistorikk er selvsagt også viktig. Har du en eller flere betalingsanmerkninger er dette noe som vil dra din kredittscore betraktelig ned. Det er imidlertid slik at en betalingsanmerkning skal slettes straks kravet er gjort opp, så har du tidligere hatt anmerkninger som nå er slettet, så fremkommer disse betalingsanmerkningene ikke noe sted, og de har derfor heller ingen innvirkning på din kredittrating.

Faktorer som ikke har noe å si for din kredittscore

Enkelte faktorer som man kanskje kunne tro ville ha noe å si, blir ikke tatt med i beregningen av kredittrating, rett og slett fordi det strider mot norsk lov. Dette gjelder kjønn, rase, etnisitet, seksuell legning og religiøs tilhørighet.