Forbrukslånet gav studier i utlandet

Det har i disse tider blitt veldig populært blant norske studenter å gjennomføre studier eller deler av studier i utlandet. Mangfoldige gode tilbud med tilhørende spennende opplevelser gjør det attraktivt for ungdom fra et velferdsland som Norge å kombinere studier med opplevelser fra andre deler av verdenen. Det er flere grunner for norske ungdom å vurdere studier i utlandet.

Grunner til å studere i utlandet

For mange utdanninger er den faglige tyngden bredere i andre land, og det kan derfor være klokt å vurdere, om ikke hele, men deler av utdanningen i det landet. Dette i kombinasjon med internasjonale språkferdigheter kan stå meget attraktivt hos fremtidige arbeidsgivere. Eksempelvis kan det nevnes økonomistudier ved London Business School.

Andre tilfeller kan være utdanninger med meget høye inntakskrav i Norge, der det kan være enklere å komme inn i utlandet. Et eksempel på det er medisinstudier, der snittkarakteren er helt ved maksgrensen i Norge, mens man i mange øst-europeiske land kan komme inn med karaktersnitt 4 fra videregående.

Til sist er det opplevelsen ved å studere i utlandet. Det kan så være at du ønsker å lære om kulturelle forskjeller mellom Norge og andre land, eller at du bare ønsker å komme deg bort. Noe som står meget populært blant norske ungdom er studier i Bali. Der tilbys det alt fra personlig trener-kurs til enkeltstående emner som Ex-phil. Mange velger å dra til Bali et semester for å feste og ha det gøy.

Hva tilbyr lånekassen?

Lånekassen er et økonomisk tilbud til norske studenter. Gjennom å ta utdanning ved norske offentlige universitet og høyskoler gis det per dags dato 103 950 kroner i året, der 41 580 kroner omgjøres til stipend ved gjennomførte studiepoeng. Dersom du tar en studie, eller deler av det, i utlandet kan du få reiselån og eventuelle skolepengelån. Disse ekstra økonomiske tilskuddene er ment å dekke reise tur/retur en gang, samt. Å betale ekstrautgifter ved at mange utenlandske skoler krever skolepenger. Du får altså utover det den samme støtten til å leve på som norske studenter.

Det snakkes ofte om at studielånet er alt for lavt til å leve på alene. Norske studenter har svakere betalingsevne enn noensinne. Dette skyldes den lave årlige økningen i studiestøtte sammenlignet med konsumprisindeksen. Det er derfor naturlig for mange norske studenter å måtte jobbe på siden av studiene for å få endene til å møtes. I Norge er det tøft nok. Å jobbe ved siden av studiene i utlandet? Det kan fort bli umulig. I USA er det ved mange universitet ikke lov å jobbe ved siden av studiene, da studiet i seg selv skal være en fulltidsjobb. I andre land er det lov, men det kan være vanskeligere å få seg jobb som utenlandsk student.

Forbrukslån som alternativ

Et alternativ til den manglende betalingsevnen mange studenter opplever kan være forbrukslån. Dersom studiestøtten du mottar ikke er nok til å leve på, og du har ingen form for annen inntekt (deltidsjobb eller støtte fra familie/venner) kan forbrukslån være et alternativ å vurdere. Beslutningen om å ta forbrukslån for å gjennomføre utenlandsstudier bør vurderes grundig. Forbrukslån har gjerne høye rentesatser i følge Trond Kristiansen fra forbrukslan.club, noe som betyr at kostnadene ved lånet er store. Nedbetalingstiden på forbrukslån har stor påvirkningsgrad på kostnaden. Gjennomfører du et delstudium over 6 måneder i utlandet vil ikke ekstrakostnadene ved forbrukslånet bli så veldig store, gitt at du kan betale det tilbake etter 6 måneder. Dersom du skal gjennomføre en bachelorgrad i utlandet og forbrukslånet løper over 3 år vil derimot kostnadene bli betydelig større. Låner du eksempelvis 300 000 kroner, med en rentesats på 13 prosent og nedbetalingstid på 3 år vil ekstrakostnadene løpe seg til omtrent 64 000 kroner. I realiteten vil det tvilsomt være naturlig å velge 3 års nedbetalingstid på et forbrukslån ment for en bachelorgrad i utlandet. Antakeligvis vil du velge en nedbetalingstid som gir deg muligheten til å betale ned lånet når utdanningen er over og du har fått fast jobbinntekt. En nedbetalingstid på 6 år vil gi ekstrakostnader på 133 600 kroner. Ettersom kostnadene med å ta opp forbrukslån er store bør det absolutt vurderes nøye før beslutningen om å ta det opp for å gjennomføre en studie i utlandet tas. Det anbefales en samtale med økonomisk rådgiver på forhånd.